Чоловіків від 18 до 45 років запрошують на контрактну службу

Чоловіків від 18 до 45 років запрошують на контрактну службу

Шостий відділ Полтавського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки в умовах воєнного стану проводить відбір кандидатів на контрактну військову службу.

Підписати контракт можуть мешканці Решетилівської міської територіальної громади віком від 18 до 45 років. Кандидати відбираються за станом здоров’я, медичними показниками та показниками професійного відбору. У претендента на проходження військової служби має бути достатня фізична підготовка, психологічна стійкість, мотивація до військової служби, сформований рівень ідейних цінностей, моральних та професійних якостей та відсутність судимостей.

Всі відібрані кандидати направлятимуться до навчальних центрів для набуття (покращення) військових навичок. Окрім стабільного та гідного грошового забезпечення матимуть можливість бути направленими за кордон для набуття навиків та вивчення озброєння і техніки закордонних зразків, — про це та інші деталі контрактної служби розповідає начальник відділення рекрутингу та комплектування шостого відділу Полтавського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Олександр Музиченко.

Які переваги військової служби за контрактом?

О. М. По-перше — це стабільне, високе та своєчасне щомісячне грошове забезпечення:
для рядового сержантського складу від 12 000 до 17 000 грн. Для офіцерського складу від 14 000 до 20 000 грн. А також додаткова щомісячна винагорода на період воєнного стану в розмірі 30 000 грн. Військовослужбовці, які безпосередньо беруть участь у бойових діях, отримують додаткову щомісячну винагороду на період воєнного стану в розмірі 100 000 грн.

Чи є можливості кар’єрного росту?

О. М. Особи сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом або військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, або проходять службу у військовому резерві, мають освітній ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, направляються на курс військової підготовки за напрямом, що відповідає профілю службової діяльності. З урахуванням потреби в офіцерах такої спеціальності можуть призначатися на посади, що підлягають заміщенню особами молодшого офіцерського складу, з подальшим присвоєнням офіцерського звання.

Чи можуть військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом, навчатися без відриву від військової служби у вищих військових навчальних закладах?

О. М. Так. А також можуть здобувати освіту у військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів. У разі відсутності можливості підготовки за спеціальностями у цих навчальних закладах, — в інших вищих навчальних закладах з метою здобуття вищої освіти.

А як щодо відпусток?

О. М. Щорічна основна відпустка надається із збереженням грошового, матеріального забезпечення та наданням грошової допомоги на оздоровлення у розмірі місячного грошового забезпечення.
Також можуть надаватися відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин із збереженням грошового забезпечення тривалістю не більш як 10 календарних днів.

Крім того відпустка залежить від вислуги років.

O.M. Так, до 10 років — 30 календарних днів, від 10 до 15 років — 35 календарних днів, від 15 до 20 років — 40 календарних днів, понад 20 календарних років — 45 календарних днів.

До того ж надається безоплатна кваліфікована медична допомога. У невідкладних випадках — медична допомога надається державними або комунальними закладами охорони здоров’я за рахунок Міністерства оборони України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів.

Чи вирішується питання квартирного обліку?

О. М. Постановка на квартирний облік військовослужбовців, які проходять службу за контрактом проходить з можливістю подальшого отримання службового та постійного житла. Передбачена компенсація витрачених коштів за піднайом житла для усіх категорій військовослужбовців.

Які соціальні гарантії мають військовослужбовці-контрактники?

О. М. Розмір пенсії у військовослужбовців значно вищий, ніж у цивільному секторі. А також є можливість її отримання за вислугою років (а не після досягнення пенсійного віку). Дружинам (чоловікам) військовослужбовців, крім військовослужбовців строкової служби, виплачується за місцем роботи грошова допомога в розмірі середньомісячної заробітної плати при розірванні ними трудового договору у зв’язку з переведенням чоловіка (дружини) на службу в іншу місцевість.

При тимчасовій втраті працездатності листки непрацездатності оплачуються дружинам (чоловікам) військовослужбовців у розмірі 100 відсотків середньомісячної заробітної плати незалежно від страхового стажу.
Дружині (чоловіку) військовослужбовця щорічна основна відпустка за її бажанням надається у зручний для неї (нього) час одночасно із щорічною основною відпусткою військовослужбовця. Місцеві ради надають позачергово місця дітям військовослужбовців у дитячих закладах за місцем проживання.

Усі, хто бажає захищати Україну у лавах професійної армії, можуть звертатися до шостого відділу Полтавського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки за адресою: м. Решетилівка, вул. Шевченка, 25 або за тел. 2-14-70, 066-988-33-37.

Юлія ГРІНЧЕНКО, Решетилівщина.UA