Вадим Слюсар: військовий науковець з Колотіїв

Вадим Слюсар: військовий науковець з Колотіїв

У цьому матеріалі мова піде про спеціаліста із сучасних інформаційних технологій: про нові матричні операції і варіанти для використання задач цифрового діаграмоутворення.

Ці наукові досягнення потрібні при розробці радіолокаційних систем, які використовують цифрове діаграмоутворення, наприклад, в акустиці, гідроакустиці, ультразвуковій медичній діагностиці, радіоастрономії. Крім цього, вказані нові матричні операції можуть бути використані в системах трьохмірної візуалізації зображень.

Професор Слюсар Вадим Іванович народився в с. Колотії Решетилівського району Полтавської області 15 жовтня 1964 року. В 1981-1985 роках навчався у Оренбурзькому вищому військовому зенітно-ракетному училищі ім. Г.К. Орджонікідзе (ОВВЗРККУ). Починаючи з 1982 року активно займається науковою діяльністю при воєнно-науковому товаристві ОВВЗРККУ, результати якої були відзначені в журналі «Вестник противовоздушной оборони» (1985 р.). Його вузівська наукова робота 1985 року, була відзначена Оргкомітетом Всесоюзного конкурсу на кращу наукову роботу студентів по технічним та гуманітарним наукам. В липні 1985 р. він закінчує ОВВЗРККУ із золотою медаллю по спеціальності «командно тактична-інженер по експлуатації радіотехнічних засобів».

Далі у 1986-1988 роках він навчається у Київському суспільному інституті патентознавства, отримав кваліфікацію «патентознавець». У 2001 році закінчує факультет перепідготовки і підвищення кваліфікації Національної академії оборони України по спеціальності «Учбово-методична і науково-організаційна робота у вищих військових учбових закладах і науково-дослідницьких закладах оперативно-тактичного рівня».

Вадим Слюсар має величезний досвід наукових досліджень і розробок в теорії автоматичного управління, радіолокації, smart-антен для систем безпровідного зв’язку і цифрового діаграмоутворення. В червні 1992 року захищає кандидатську дисертацію, стає старшим науковим співробітником по спеціальності «Озброєння і військова техніка» (1992 р.), а в 2000 році він вже доктор технічних наук. З 2005 року В. І. Слюсар стає професором зі спеціальності «Військова кібернетика, системи управління і зв’язок». Він — головний науковий співробітник та начальник групи головних наукових співробітників Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки ЗСУ. В 2002-2008 роках він є головою спеціалізованої вченої ради по захисту докторських та кандидатських дисертацій. В серпні 2008 року отримує високе звання — «Заслужений діяч науки і техніки України». З 2009 року Слюсар — член редколегії журналу «Известия вузов. РАДИОЭЛЕКТРОНИКА» (англомовна версія журналу Radioelectroncs and Communicatins Systems перевидається Allerton Press, Inc. В США). Військове звання — полковник ЗСУ.

За підсумками Всеукраїнського конкурсу «Винахід-2008», який проводив Державний департамент інтелектуальної власності Міністерства освіти та науки, за комплекс винаходів, виконаних у співавторстві Вадим Слюсар нагороджений дипломом переможця в номінації «Кращий винахід-2008 в галузі озброєння і військової техніки».

В. М. Слюсар має 767 наукових і науково-популярних публікацій в даній галузі, зокрема 67 авторських свідоцтв СРСР, патентів України на винаходи, а також патентів України на винаходи, оформлені у вигляді корисних моделей. Його 234 наукові роботи внесено в міжнародну базу цитування ORCID, із них відмічені у базі SCOPUS. 41 публікація зафіксована в реферативно-бібліографічній базі даних наукового цитування Web of Science. Його наукові праці видавалися в Україні, Великобританії.

16-канальний модуль АЦП і цифрової обробки сигналів ЦАР стандарту CompactPCI, запропонований Слюсарем В. І.
Цифровий сегмент 8-канальної ЦАР на основі стандарту PCI з FPGA-модулями цифрової обробки сигналів, спроектований Слюсарем В. І.
Експериментальний зразок 8-канальної ЦАР, розроблений за участю Слюсаря В. І.
Багатоканальний аналоговий приймальний модуль ЦАР, запропонований за участю Слюсаря В. І.

У якості наукового керівника В. М. Слюсар підготував 15 кандидатів технічних наук і наукових консультантів, 2 докторів технічних наук, а тож є консультантом науково-дослідної групи Скайнет Лтд (Київ).

Юрій Кісіль